עיונים בארכיונאות -גיליון מס' 2

"הארכיון הממוחשב - אופקים חדשים במחקר ובהוראה"
סיכום יום העיון שהתקיים במכון המרכז למורשת בן-גוריון, קריית האוניברסיטה בשדה בוקר

תוכן העניינים המלא וקישור ישיר לכל מאמר:

לחזק את הנגיעה בעבר, מאת ד"ר טוביה פרילינג