מידע לחברי איגוד הארכיונאים בישראל (מס' 42)

06/11/2018
שבט תשנ"ו, פברואר 1996

תוכן העניינים המלא וקישור ישיר לכל מאמר:מאת ד"ר משה מוסק, יו"ר הוועדה לקשרים בינלאומיים

ועידת השולחן העגול - ושינגטון, ספטמבר 1995, אורי אלגום, מנהל ארכיון צה"ל ומערכת הביטחוןפורום מנהלי הארכיונים במוסדות ההשכלה הגבוהה וקשריו עם חו"ל, משה זומר, יו"ר פורום מנהלי הארכיונים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל

ביקור בארכיונים בעיר מקסיקו, ד"ר סילויה שנקולבסקי-קרול, מנהלת מרכז לתיעוד על שם לוטן במוסד לביטוח לאומי