מידע (מס' 45)

שבט תשנ"ז, פברואר 1997

תוכן העניינים המלא וקישור ישיר לכל מאמר:

דבר יו"ר האיגוד, בני הספל

עמדה - על תפקידו של הארכיון במועצה האיזורית, דן בר און, ארכיונאי המועצה האיזורית עמק יזרעאל

ההיסטוריה לעולם אינה נגמרת, רבקה משטרי, ארכיון מעלה אפרים

מסלובניה תבוא תורת הארכיונאות..., אטי אלאג'ם, [ובעמוד השני של סריקה זו:]

המלחמה על המים, ד"ר צבי גנין - מכללת בית ברל

"ספר, מה נשמע בעטרות", בתיה שמעוני, בני עטרות

לימודים מתקדמים בארכיונאות

מולדת, אלי גרציאנו