מידע (מס' 46)

07/11/2018
סיון תשנ"ז, יוני 1997

תוכן העניינים המלא וקישור ישיר לכל מאמר:

דבר יו"ר האיגוד, בני הספל

יום הרליץ תשנ"ז, מזכירות האיגוד

ד"ר גיאורג הרליץ ז"ל, אלכסנדר ביין

פעולות למניעת פגיעת מזיקים בחומר הארכיוני, ערכו: אירינה שפילובה, יגאל רפאלי
ידיעות הוועדה למבנים, לציוד, לשימור ולשיקום

המדור לתיעוד בעל פה
המכון ליהדות זמננו ע"ש אברהם הרמן, האוניברסיטה העברית בירושלים