מידע (מס' 48)

ניסן תשנ"ח, אפריל 1998

תוכן העניינים המלא וקישור ישיר לכל מאמר:

דבר יו"ר האיגוד, בני הספל

ניהול רשומות וארכיונים אלקטרוניים, אילנה אלון - ארכיון צה"ל

ארכיונאות - מקצוע מוכר, שבתאי גל-און, יו"ר איגוד מנהלי הארכיונים ברשויות המקומיות