מידע (מס' 49)

07/11/2018
אב תשנ"ח, אוגוסט 1998

תוכן העניינים המלא וקישור ישיר לכל מאמר:

דבר יו"ר האיגוד, בני הספל

האקדמיזציה של המערכת הארכיונית הישראלית, פרופ' אביתר פריזל, גנז המדינה

טיפול, אחזקה ושמירה על דיסקים אופטיים לסוגיהם, אירינה שפילובה - ארכיון המדינה, תרגום ועריכה לשונית - גרוסקוב בוריס
ידיעות הוועדה למבנים, לציוד, לשימור ולשיקום

ארכיונאי רשויות מקומיות מכל העולם - אצלנו, מירה אסף, ארכיון העיר נתניה
 [ובעמוד השני של סריקה זו:>

ישיבת הוועד המנהל של ה - ICA, זהר אלופי, ארכיון העיר חיפה