מידע (מס' 52)

תמוז תשנ"ט, יוני 1999

תוכן העניינים המלא וקישור ישיר לכל מאמר:

דבר יו"ר האיגוד, אורי אלגום
 [ובעמוד השני של סריקה זו:]

פרופ' אלסברג הגיע לגבורות, רות עצמון - בשם ארגון ארכיונאי ההתיישבות

הסמינר השנתי של ICA/SUV, בני הספל - ארכיון אוניברסיטת תל אביב

ארכיון העבודה - תעודת לידה, יעל מסטבאום (תדמור)

ניטרול חומציות נייר המוני בשנת 2000 בישראל - מוכנות והערכות, מיכאל מגן, ראש המעבדה לשימור נייר במוזיאון ישראל

כנס ארכיונאים בפולין, נאוה איזין, הארכיון לתולדות החינוך היהודה בארץ ובתפוצות על שם א' ילין