מידע (מס' 53)

07/11/2018
תמוז תשנ"ט, יוני 1999

תוכן העניינים המלא וקישור ישיר לכל מאמר:

דבר יו"ר האיגוד, אורי אלגום

"האקדמיזציה" של מקצוע הארכיונאות, אביתר פריזל, גנז המדינה

כלל האתיקה המקצועית של הארכיונאות, תרגום מאנגלית ומצרפתית: זהר אלופי - ICA; אביבה סופר - ארכיון העיר חיפה; ציונה רז - ארכיון העיר תל אביב-יפו; אמירה שטרן - ארכיון מכון ז'בוטינסקי

פעילות בצפון, מיכל הנקין, ארכיון המדינה
 [ובעמוד השני של סריקה זו:>