מידע (מס' 56-55)

07/11/2018
תמוז תשנ"ט, יוני 1999

תוכן העניינים המלא וקישור ישיר לכל מאמר:


הוועדה להשתלמות מקצועית - תכנית שנתית, מיכל הנקין, יו"ר הוועדה להשתלמות מקצועית

על מקומה של המערכת הארכיונאית בשיח הציבורי בישראל
, דברים ביום עיון - "הארכיונאות בישראל על סף המילניום השלישי", טוביה פרילינד, המכון למורשת בן גוריון

היינו בספרד... רשמים אישיים - 1, אהרון (רוני) עזתי, ארכיון התק"ם - יד טבנקין

החינוך והעסקים בקונגרס בסביליה, ד"ר סילויה שנקולבסקי קרול, ארכיון המוסד לביטוח לאומי ובית הספר לספרנות, לארכיונאות ולמידע, האוניברסיטה העברית ירושלים

האוניברסיטאות ומוסדות המחקר בקונגרס בסביליהמשה זומר, יו"ר פורום הארכיונאים במוסדות האקדמיים והמחקריים

היינו בספרד... רשמים אישיים - 2, פלורה בלכסן, ארכיון אוניברסיטת חיפה, אביבה סופר - ארכיון העיר חיפה

האיגודים המקצועיים בסביליה, אירופה ב - ICA, זהר אלופי - ראש הצוות לקשרים בינלאומיים באיגוד הארכיונאים בישראל, והממונה על קשרים בינלאומיים באיגוד מנהלי ארכיונים ברשויות המקומיות

CITRA 2001, משה מוסק - ארכיון המדינה

חוק הארכיונים המוצע - השגות והצעות, יעל מסטבאום (תדמור) - ארכיון העבודה

הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי, הדסה אסולין - מנהלת הארכיון

רשמי ביקור חטופים בארה"ב - בעין של ארכיונאי, דן בר-און - ארכיון המועצה האזורית יזרעאל

מה לומדים סטודנטים לארכיונאות, ראיון עם ד"ר סילויה שנקולבסקי-קרול, מראיינת: זהר אלופי