מידע (מס' 61)

08/11/2018
תשרי  תשס"ג, ספטמבר 2002

תוכן העניינים המלא וקישור ישיר לכל מאמר:

דבר המערכת, זהר אלופי ובני הספל

דבר יו"ר האיגוד, אורי אלגום

השפעת מיכלי האחסון על איכות הנייר המאוחסן בהם, יוזף האנוס, הארכיון הלאומי של סלובקיה, תרגום: זהר אלופי, הקדמה ועריכה: בני הספל

משוט בעולם, בני הספל, ארכיון אוניברסיטת תל אביב

מי מפחד מאינטרנט, זהר אלופי

ארכיוNET, נגה אטלס, ארכיון צה"ל ומערכת הבטחון