מידע (מס' 64)

תמוז תשס"ג, יולי 2003

תוכן העניינים המלא וקישור ישיר לכל מאמר:

דבר המערכת, זהר אלופי ובני הספל

דבר יו"ר האיגוד, אורי אלגום

אפיזודות מהארכיון (חלק ראשון), נמרוד דרורי, יו"ר הוועדה למבנים, לציוד, לשימור ולשיקום חומר ארכיוני

בארצו של הדוד סם, מירה אסף, ארכיון העיר נתניה

ארכיוNET - פרויקט גוטנברג ופרויקט בן יהודה, נגה אטלס, מרכז הרשומות, משרד הביטחון