מידע (גיליון מס' 69)

11/11/2018
טבת תשס"ו, ינואר 2006

תוכן העניינים המלא וקישור ישיר לכל מאמר:

דבר המערכת, גליה דובידזון ומאשה זולוטרבסקי

דבר יו"ר האיגוד, אורי אלגום

פני הארכיונאות לאן ? יהושע פרוינדליך

סקר צרכי המשתמשים, מאשה זולוטרבסקי

ימים ראשונים לעבודת הארכיונאות בבנק הפועלים, נמרוד דרורי, מנהל מדור הגניזה בשנים 1995-1961