ספקים - כנס שנתי 2018

15/11/2018
לספקים ולנותני השירותים שלום,

בימים שלישי-חמישי, ג'-ה' בטבת, 13-11 בדצמבר 2018, יתקיים במלון כפר המכביה הכנס השנתי שנושאו: 70 שנות ארכיונאות ישראלית.

במהלך הכנס ניתן יהיה להציב דוכני פרסום ומכירות במבואת הכניסה של אולם ההרצאות, וכן לחלק חומר פרסומי בתיקים שיימסרו בעמדת ההרשמה.

ספקים המעוניינים יצרו קשר עם תמר פיליפ:

ksafim.aia@gmail.com או בטלפון 050-2008258

ניתן לעיין בתעריפי הפרסום באתר האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע.