פרס אלסברג למחקר ארכיוני והכשרה מקצועית בארכיונאות - 2018

פרס אלסברג למחקר ארכיוני הוענק השנה לחוקרת קארין אליהו, על עבודתה לתואר שני בנושא:

" הערכה ותיאור של צילום בארכיונים בישראל אור הפרדיגמה הפוסט-מודרנית בארכיונאות "
שנמצאה נמצאה ראויה לקבלת הפרס.

על החתום חברי ועדת הפרס:
נוני ירון, ד"ר חגית זמרוני, ד"ר מאשה זולוטרבסקי-בר, ד"ר סילוויה שנקולבסקי-קרול, נאוה איזין

הפרס הוענק בכנס השנתי של האיגוד, בירוחם, בדצמבר 2018

קארין אליהו - פרס אלסברג 2018