פרס אלסברג למחקר ארכיוני והכשרה מקצועית בארכיונאות - 2015

פרס אלסברג למחקר ארכיוני הוענק השנה לחוקר ד"ר רוני עזתי:

"על מחקרו המעמיק, שהוא דוגמה מובהקת לשימוש מושכל ויסודי בחומרים ארכיוניים "

ספרו של עזתי לפקודה תמיד אנחנו? – התנועות הקיבוציות והצבא 1948-1957 יצא לאור לאחרונה בהוצאה משותפת של יד טבנקין, יד יערי, המכון למורשת דוד בן גוריון והקתדרה ללימודי הקק"ל באוניברסיטת בר-אילן. ספר זה עוסק בבחינת הפער בין השאיפות של התנועות הקיבוציות לגבי הצבא, לבין המציאות בה פעלו, בשנים 1948-1957 .הנושאים הנדונים בספר: דמות הצבא; השפעת הפעילות המפלגתית,
הקשר בין עמדותיהן המדיניות למצב הביטחון השוטף ולהגנה המרחבית; יחסן לנח"ל; הכנת בני הקיבוץ לשירות בצבא והתנדבותם לשירות ביחידות מיוחדות; ההתייחסות לשירות ממושך בצבא הקבע. אמירת ראשי התנועות "לא יוכלו בלעדינו" הייתה שאיפה שבלב שלא התממשה במציאות. מדינת ישראל וצבאה התעצבו שלא בדרכן ולאור חזונן של התנועות הקיבוציות. אולם בצה"ל, בני הקיבוצים ממשיכים להיות בולטים מעל ומעבר לחלקם היחסי באוכלוסיה. גם כיום הם משרתים כלוחמים איכותיים והם בעלי נכונות להתנדב למשימות לאומיות לפני שירותם הצבאי ובמהלכו, ורעיון ההתנדבות הפך להיות לרכיב ראשון במעלה בדרג הלוחם.


אהרן (רוני) עזתי חבר קיבוץ בית העמק, בעל תואר שלישי בהיסטוריה של עם ישראל מאוניברסיטת תל אביב. מנהל ארכיון יד טבנקין, עמית מחקר ביד טבנקין. מרצה בנושאי התיישבות וביטחון.

רוני עזתי - פרס אלסברג 2015