הארכיון "יוצא מגדרו" - 2018

15/12/2018
בכנס השנתי של שנת 2018 הוענקו פרסים לשלושה מיזמים שונים:

1. צוות ארכיון המכון להווי ומועד מיסודו של מתתיהו שלם, קיבוץ רמת יוחנן
   מירי פיינשטיין
   ד"ר נורית פיינשטיין
   אורית ארזי
   רמי ברבר

   על הפעילות להנחלת שיריו של מתתיהו שלם לילדים - בתקליטור, ספר, מדריכים לגננות ולמורים ובערבי השקה שחשפו את האוצרות    
   התרבותיים שברשותם לציבור הרחב.
   ביוזמה זו היווה צוות הארכיון דוגמה ומופת לעבודה מתמשכת עם הקהילה המקומית, ולשיתוף פעולה פורה עם אוכלוסייה מגוונת בת
   המקום, שהובילו להפקת תוצרי תרבות ייחודיים המשמרים ומחיים את מורשתו המוסיקלית והתרבותית של מתתיהו שלם (חבר הקיבוץ) גם
   עבור הדורות הבאים.

2. ממשמ"ר-ארכיון כפר חסידים
    שולה במברגר     לאה קראוס
    ציפי אורנשטיין     רותי דינר
    יעל סויסה           רותי בן יוסף
    שרה שרביט       זמרה קלר

    על הפעילות המשותפת בין צוות מרכז שימור מורשת ראשונים לבין הקהילה המקומית - בחג הארכיון, ערב ביוגרפיות, פרויקט הנצחה
    ותערוכת ציורים על פי תיעוד היסטורי, החושפים את הווי היישוב וותיקיו.
    ביוזמה זו היווה צוות הארכיון דוגמה ומופת לעבודה מתמשכת ומתמידה עם הקהילה המקומית, החומרים המצויים בארכיון שימשו בסיס  
    ומקור השראה לפעילות הבינדורית עם בנות המקום ובניו.

3. צוות ארכיון קיבוץ רמת דוד
    רותם וקס נויזאדה
    יגאל נחמן
    שי בירן

    על פעילותם להכרת תולדות הקיבוץ באמצעות משחקים ותצוגות המותאמים לבני הגילאים השונים ולמועדי השנה.
    ביוזמה זו היווה צוות הארכיון דוגמה ומופת לעבודה מתמשכת ומתמידה עם הקהילה המקומית - הקיבוץ. החומרים המצויים בארכיון שימשו
    כבסיס לפעילות משותפת עם אוכלוסייה מגוונת, לשם הנחלת ההיסטוריה של הקיבוץ לבנות המקום ולבניו.