תוכנית השתלמויות - 2019

13/01/2019
שלום רב,
לפניכם התוכנית לפעילויות המתוכננות במהלך שנת 2019. התוכנית כוללת השתלמויות המאורגנות על ידי הוועדה להשתלמות מקצועית באיגוד, ואירועים בהם האיגוד נוטל חלק.

22/1/2019     
   כנס החורף של ישראל נגלית לעין. ירוק בכחול לבן [גינות מתוכננות, רחביה וספרדים]
27/3/2019        יום הרליץ בארכיון הציוני [100 שנה להקמתו על ידי גיאורג הרליץ]

קורס יסודות הארכיונאות נפתח ב-  4.2.2019 - קישור לכל הפרטים