סיכום חצי קדנציה של הנהלת האיגוד – דברי היו"ר, דודו אמיתי

05/02/2019
(הסיכום ניתן בישיבת הנהלת האיגוד 12.11.2018)

עברו שנתיים מאז נכנסנו לתפקידנו כהנהלת האיגוד וזהו זמן מתאים לסכם את מה שהושג, מה שעוד יש לעשות, לסמן יעדים ולהתוות חזון להמשך.

הישגים
חברות: שיפרנו ושידרגנו את נוהלי ההרשמה וחידוש החברות באיגוד. כתוצאה מכך הגדלנו את מספר החברים הרשומים שחצה את קו ה-400.
השכלה: לצד ימי העיון והקורסים הבסיסיים המתקיימים כסדרם, הצלחנו לפרוץ, אחרי מאמץ של שנים, את מחסום האקדמיה ולפתח מסלול משולב לתואר ראשון עם מכללת "ספיר" ומסלול לתואר שני במדעי הארכיונאות עם אוניברסיטת חיפה שכבר זכה לאישור וממתין להיפתח. כמו כן, פתחנו את מסלול ההשתלמויות האזוריות במטרה להקל על הארכיונאיות/אים באזורים המרוחקים מהמרכז, להשתלם ולהתמקצע.
נהלים: במסגרת שיפור וייעול עבודת האיגוד, שיפרנו דרכי ניהול ודיווח בתחומים שונים: קביעת מועדי ישיבות הנהלה מראש לכל השנה, דיווחי ועדות האיגוד להנהלה ולמבקרת במועדים קבועים, נהלי תמיכה בעידוד קשרים בינלאומיים, נהלי עבודה בתחום הכספים, תקנון חדש לאיגוד ועוד.
הנגשת חומרי הדרכה: אתר האיגוד השתדרג ומתעדכן בשוטף. באמצעותו בעיקר הגברנו את נגישות חברי האיגוד לחומרי הדרכה; מדריכים וכתבי עת שעברו דיגיטציה; סרטוני הדרכה מתורגמים; תיעוד של כנסים, ימי עיון והרצאות שצולמו במיוחד עבורנו; מידע מגוון מפרסומי ארכיונים שונים ברשתות החברתיות; הצעות עבודה ועוד.
פרסומים: חידשנו את ה"מיד@עון" המופיע פעם ברבעון, באמצעותו אנו מעדכנים את חברי האיגוד על הפעילות שלו כמו גם בסוגיות מקצועיות אקטואליות ומידע עדכני מהעולם; חוברת "ארכיון" 18 נמצאת בהכנה ואמורה להתפרסם עד יום הרליץ הקרוב; גיליונות "עיונים בארכיונאות" וחלק ניכר מגיליונות "מידע", נסרקו וזוכים לחיים מחודשים באמצעות האתר; עדכון מילון מונחים מקצועי נמצא בעיצומו.
חקיקה: נמשך הטיפול בעדכון חוק הארכיונים ובסוגיות של חשיפת חומרים שתמה תקופת ההגבלה שלהם וזכות הציבור לדעת. אנו עמלים על הרחבת שיתוף הפעולה עם ארכיון המדינה וועדות הכנסת הרלבנטיות כדי לקדם בפועל את עדכון החקיקה והתקנות בנושאים אלו.
כח אדם: ועדות ההנהלה החדשה אוישו בהצלחה והצלחנו למצוא מחליפות ראויות לתפקידי הגזברית והמבקרת ולאייש את תפקיד "המצליפה" של ההנהלה.
כספים: להוציא עניין משפטי שיסתיים בקרוב, סיימנו בהצלחה את הטיפול בעיזבון הרליץ, יצירת הקרן ואופן הפקדת הכספים. מעתה אמור להיות לאיגוד משאב שוטף לקיום ימי הרליץ ומקור למלגות לתלמידי ארכיונאות.

בעיות
חברות: לא הצלחנו עדין לפרוץ למגזרים נוספים כגון המגזר הערבי והחרדי, ולגרום להקמת ארכיון בכל רשות מקומית/אזורית בארץ. ברובן הוא לא קיים.
השכלה: הרמה המקצועית של רוב חברינו נמוכה ואיננה מאפשרת אימוץ הסטנדרטים הבינלאומיים המקצועיים. חסרה לנו שכבה של ארכיונאים וארכיונאיות בעלי השכלה אקדמית מתקדמת ובאופן כללי אנו מפגרים בשנות דור אחרי סדר היום של הקהילה העולמית. מכשול מרכזי הוא רמת האנגלית הנמוכה.
חומרי הדרכה: חסרים לנו חומרים מעודכנים – מצגות וסרטונים בעיקר – אותם ניתן להפיק מחומרי הקורסים השונים והמסלולים האקדמיים.
חקיקה: המאמצים לעדכון חוק הארכיונים מחייבים גיוס חברי כנסת שידחפו לעדכון החוק. עד כה לא הצלחנו בכך.
כח אדם: משימות הפעילות של האיגוד אינן מחולקות שווה בשווה בין פעיליו, כולל חברי ההנהלה. יש לנו לא מעט משימות שממתינות לתגבור ו/או למי שיקח אותן על עצמו/מה. יש לשנות מצב זה!
כספים: לא הצלחנו עדיין לייעל את מערך התשלומים כך שיתנהל באופן מקוון ברובו ויבטיח, בין השאר, גם את ביצוע התשלומים קודם לפעילויות כגון כנסים וימי עיון (מניעת הרשמות מיותרות וביטולים ללא הודעה מוקדמת).  הצלחנו להגדיל את תמיכת מנהל התרבות בפעילות האיגוד, אך לא במימוש תקנת התמיכה עבור יותר ארכיונים, במיוחד דרך סעיף "פרויקטים" המאפשר הגשת בקשות תמיכה גם למי שאיננו נמנה על מקבלי התמיכה השוטפת.

יעדים להמשך:
- הקמת ארכיונים ברוב הרשויות המקומיות וייסוד ארגון פעיל עבור מגזר זה
- התרחבות המקצוע והאיגוד למגזרים נוספים, במיוחד המגזר הערבי
- הגדלת מספר חברי האיגוד בשאיפה לקיים משרד קבוע עם שירותי מזכירות
- הבטחת קיומם והתבססותם של המסלולים האקדמיים
- העלאת הרמה המקצועית ומעמד המקצוע והעוסקים בו
- השגת הכרה במעמד המקצועי מול ההסתדרות
- העמדת כלים ותקציבים לרשות הארכיונים על מנת לבסס את מעמד הארכיון בקהילה ונגישותו כמשמר המורשת – סוכן חינוך, תרבות וזהות – ומגיש שירותים לאזרחים
- הרחבת שיתוף הפעולה עם ארכיון המדינה וגופים משיקים
- הגדלת הנראות וההשפעה של האיגוד כגוף מוביל של הקהילה המקצועית בישראל