חומרים ארכיוניים בנחלת הכלל: הצהרת עמותת ויקימדיה ישראל והאיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע

28/02/2019
עמותת ויקימדיה ישראל והאיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע רואים עין בעין את החשיבות שבהעמדת חומרים המצויים בארכיונים מכל הסוגים לרשות הציבור בצורה חופשית וזמינה. אנו שותפים למטרה זו ושואפים להסכמה מלאה על הדרך להשיגה.

העמדת חומרים המופקדים בארכיונים לרשות הציבור, וחומרים שהם בנחלת הכלל בפרט, צריכה להיעשות תוך כיבוד זכויות מפקידי החומר (אם הם ידועים) וחוקי מדינת ישראל, ומתוך הערכה למאמץ הגדול המושקע בקליטת החומרים הללו, תחזוקתם והנגשתם.

אנו מצרים על המצב שנוצר כתוצאה מהעדר תקשורת בין הארכיונים לוויקימדיה ישראל. תפיסות עולם ותרבות ארגונית שונה הקשו ופגעו בדיאלוג ועיוותו את הבנת הכוונות הן של הארכיונים והן של עמותת ויקימדיה ישראל. לא כך היו אמורים הדברים להתנהל. עמותת ויקימדיה ישראל מבקשת להתנצל בפני כל מי שמצא עצמו נפגע עקב כך והאיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע מיצר על היענות לקויה של ארכיונים לפניות צוות ויקימדיה להעמיד את חומריהם בנחלת הכלל. כעת, אנו מבקשים לפנות לדרך חדשה ולפתוח דף נקי ביחסים בין הצדדים.

מתוך הרצון לקדם את המטרה המשותפת, תוך שמירה על יחסי עבודה מכבדים ותקינים, האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע, עמותת ויקימדיה ישראל והספרייה הלאומית, ישתפו פעולה בהמשך במאמץ לשדרג ולהרחיב את הגישה החופשית לחומרים המצויים בארכיונים, ובייחוד אלו שבנחלת הכלל.

על מנת להגביר את החשיפה של חומרים אלה באתרי הארכיונים ובאמצעות מיזמי ויקימדיה:
• יעשה מאמץ כולל להגדיל בזמן הקרוב את נפח החומרים המצויים בנחלת הכלל המועלה לאתרים של הארכיונים ושל רשת ארכיוני ישראל ולשפר את אתרי הארכיונים ומערכות החיפוש שלהם.
• יוקם צוות המורכב מנציגי שלושת הגופים אשר יפעל להדריך ארכיונים וארכיונאים בזיהוי חומרים המצויים כבר בנחלת הכלל. האיגוד וויקימדיה ישראל יפנו לארכיונים אשר באתרי האינטרנט שלהם קיימים חומרים בנחלת הכלל, ואינם מזוהים כיום בצורה זו, ויפעלו איתם כדי שזכות השימוש בחומרים אלה תהיה ברורה לציבור.
• האיגוד יפנה ויעודד את הארכיונאים או כל מי שיש בידיו חומר שאין לו תחליף ובעל ערך לציבור, להעלות אותו לרשת ברישיון פתוח, עד כמה שניתן. תיאור החומרים והמידע הקטלוגי שנוצר על ידי המוסדות בעת הרישום (המטא-דאטה), יעמוד אף הוא לשימוש חופשי. הדיגיטציה והעלאת החומרים לרשת האינטרנט יעשו על פי מסמך הנחיות שיגדיר את תהליכי העבודה.
• עמותת ויקימדיה ישראל תסייע לארכיונים, המבקשים לבצע דיגיטציה של חומריהם, להנגיש את החומרים ברשת ולשלבם במיזמי ויקימדיה. לצורך כך, תעשה העמותה מאמץ לגיוס תקציבים נוספים ותפעל במשותף עם האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע והספרייה הלאומית לרתימת הגופים הציבוריים הרלוונטיים לתמיכה בפעילות זאת.
• הספריה הלאומית תסייע לארכיונים שהצטרפו ל"רשת ארכיוני ישראל" בהרחבת הנגישות לאוספים המצויים בנחלת הכלל. בשלב ראשון, יצוינו חומרים שכבר הונגשו כנחלת הכלל ובהמשך יעשה מאמץ להוספת חומרים נוספים.
• האיגוד ועמותת ויקימדיה ישראל יארגנו במשותף השתלמויות בנושא העלאת חומרים לרשת ולמיזמיי ויקימדיה ויצירת מידע נגיש וברישיון חופשי ברשת. יום עיון כזה יהווה גם "קול קורא" להצטרף למיזם הנגשה לציבור, כך שארכיונים בעלי עניין יוכלו, בעקבותיו, להתחיל לפעול בנידון.
• הגופים יפעלו בכדי להעלות את המודעות לחומרים ההיסטוריים בנחלת הכלל, לאפשרויות השימוש הציבורי בהם והיכן הם זמינים.
שלא כמו עד כה, אנו מבטיחים כי נעבוד ביחד, תוך שיתוף פעולה ושיח קבוע בין כל הצדדים בכדי לממש את מחויבותנו לאפשר לציבור בארץ ובעולם גישה וזכות שימוש, במידת האפשר, בחומרים ההיסטוריים.
זו היא תחילתה של דרך ארוכה, שההצטרפות אליה תהיה מתוך בחירה. אנו סמוכים ובטוחים שרבים ירתמו אליה מתוך הבנת התועלת הגלומה בה לציבור בארץ ובעולם וככל שהצעדים המעשיים עליהם הסכמנו ילכו ויתממשו.

ובאנו על החתום
האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע
עמותת ויקימדיה ישראל
הספריה הלאומית
25.2.2019
כ׳ באדר א׳ ה׳תשע״ט