סקר זכויות יוצרים ונחלת הכלל - האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע והספרייה הלאומית

25/04/2019
16/04/2019
• איגוד הארכיונים מבקש להוביל מהלך של למידה, העצמה ורכישת כלים שיסייעו לארכיונים להתמודד טוב יותר עם שאלות ביחס להנגשה  
  דיגיטלית ושימוש באוספים. זה אתגר מורכב המחייב שיח פתוח, לימוד מעמיק של האתגרים והקשיים בפניהם ניצבים ארכיונים בישראל, לצד
  רכישת ידע וכלים חדשים הנדרשים לארכיונים. לשם כך יקיים איגוד הארכיונים בשיתוף הספרייה הלאומית יום עיון ב-8 ביולי 2019 בתל-
  אביב, בנושאי הנגשה וזכויות יוצרים. פרטים הנוגעים לרישום ישלחו לחברי האיגוד בהמשך.
• מלאכת ההנגשה של אוספים מצריכה השקעה משמעותית של משאבים ארגוניים שאינם תמיד בנמצא, וכן מחייבת מענה לשאלות שונות
  המתעוררות ביחס לאפשרויות ההנגשה והשימוש בחומרים. בין השאלות והנושאים שארכיונים נדרשים אליהם בעידן הדיגיטלי:

   האם הארכיון הוא הבעלים של האוסף הפיזי? האם על הארכיון לתבוע בעלות על העותק הדיגיטלי שיצר ולדרוש שיכבדו בעלות זו? האם יש     
   לאפשר הורדה והפצה של העותק הדיגיטלי? מה יהיו תנאי השימוש? האם משתמש המבקש לעשות שימוש בחומרים יחויב בתשלום לארכיון?
   האם החומרים כפופים לזכויות יוצרים? האם חלות מגבלות פרטיות או מגבלות חוזיות אחרות בהסכמים שנחתמו מול בעלי אוספים?

• אנו מאמינים כי ככל שניטיב להבין את ההקשרים בהם פועלים ארכיונים בנושא של הנגשה ושימוש באוספים, את העמדות השונות ואת הצרכים,
  כך נוכל לפעול בצורה טובה יותר, הן בפעילות האיגוד מול המגזר הציבורי והממשלתי, מול גופים במגזר השלישי (עמותות, תורמים), והן בגיבוש
  הכשרות מקצועיות שיתנו מענה לפערי ידע ולצרכים.
• כחלק מההיערכות לקראת יום העיון גיבשנו סקר בנושאי הנגשה, זכויות יוצרים ונחלת הכלל אותו אנו שולחים לכלל הארכיונים החברים באיגוד.
  השתתפותכם בסקר זה תהווה תרומה משמעותית ותוכל לסייע לנו בגיבוש נכון יותר של מבנה יום העיון ותכניו וגם בהמשך הדרך.
• בעת המענה על הסקר - אנא ציינו את פרטי הארגון אליו שייך הארכיון. עם זאת, פרטי הארגונים, האנשים והארכיונים שישתתפו בסקר יישארו
  חסויים. התוצאות שיתפרסמו תהיינה אנונימיות.

לתשומת לבכם - הסקר ייסגר ב-15 ביוני, 2019!
אם יש שאלות על הסקר וחוסר בהירות לגבי השאלות – ניתן לפנות אל:
 ד"ר לביא שי, יו"ר הוועדה להשתלמות מקצועית בטלפון 0528800908, או לדוא"ל: educationcommittee.aia@gmail.com

להלן קישור למילוי שאלון הסקר