הרשמה לכנס טלדן 2019

הוראות הרישום לכנס:

ההרשמה באתר של טלדן מיועדת גם לנרשמים פרטיים. אפשר לציין במקום שם הארגון את שם הנרשם בעברית ובאנגלית.

על מנת לשלם את המחיר המיוחד שנקבע עם הנהלת הכנס, אנא עקבו אחר הוראות ההרשמה הבאות - חשוב מאוד לשמור על הסדר שלהן!
- את ההרשמה לכנס אנחנו מבקשים לעשות באופן מקוון באתר הכנס.
- בשלבים 1 ו-2 יש להזין את פרטי הארגון ו/או פרטי האנשים שיגיעו לכנס וכן לבחור את יום העיון בו ירצו להשתתף (יום הארכיונאים במקרה זה).
- בשלב 3 יש לציין בתיבת ההערות את המחירים להזמנה אשר ניתנו ע"י הנהלת הכנס (ראו למטה) ולאחר מכן לבחור תשלום לאחר קבלת חשבונית >

טלדן 2019

לאחר ההרשמה נציגי הרישום (שמכירים את המחיר המיוחד לארכיונאים) ישלחו לנרשם חשבונית מעודכנת באימייל, והסדרת התשלום לכנס תתאפשר בצורה שיבחר הנרשם מתוך האפשרויות.

- בהוראות ההזמנה יש לכתוב את הסכום המדויק שסוכם עבור חברי האיגוד, כלומר הנרשמים צריכים לציין אחת משתי השורות הבאות בהתאם למה שסוכם:
1. ארכיונים - מחיר כולל ארוחת צהריים : 580 ₪ + מע"מ
2. ארכיונים - מחיר ללא ארוחת צהריים: 375 ₪ + מע"מ