פעילות בארץ ובעולם של איגוד מנהלי הארכיונים ברשויות המקומיות