קול קורא - להשתתפות בסרטון לציון "יום שימור המורשת האודיו-ויזואלית הבינלאומי": ישראל בוחרת !

04/07/2019
האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע בשיתוף עם ארכיון ישראלי לסרטים – סינמטק ירושלים מזמינים אתכם, מוסדות מורשת בישראל (מוזיאונים, ארכיונים, ספריות וכיוצ"ב), להשתתף בסרטון שייחשף לקראת יום שימור המורשת האודיוויזואלית הבינלאומי שיצוין ב- 27 לאוקטובר 2019 בעולם כולו. 
הסרטון יוצג גם בכנס השנתי של האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע (סוף 2019).

הנושא הנבחר לסרטון: בחירות!

אנו מבקשים מכם לבחור קטע אחד מתוך אוספיכם: בעדיפות גבוהה - קטע סרט (עד דקה), קטע קול או תמונה.
הפריט צריך להיות בעל ערך היסטורי, לייצג חשיבה מקורית ולשקף כל נושא המתקשר לבחירות במובן הרחב – ברמה הארצית, המקומית, הקהילתית או האישית.

ועדה משותפת תבחר את הפריטים ואת אופן הצגתם בסרטון. הוועדה תעדיף קטעי סרטים, ורק בעדיפות שנייה תמונות וקטעי קול.

לסרטון יתקבלו רק פריטים שיימצאו ראויים - אין התחייבות לקבל כל פריט שיישלח!
קרדיט ישמר לצד כל פריט למקורו הארכיוני.
לפריט יש לצרף משפט או שניים המתארים את הפריט, את חשיבותו ותאריך, וכן קרדיט נדרש.

אל תשכחו לשלוח גם את לוגו (סמליל) ארכיונכם/יישובכם/מוסדכם!

מועד אחרון לשליחת ההצעות: 15 באוגוסט 2019!

את הפרטים ניתן לשלוח באמצעות כל פלטפורמה לשליחת קבצים גדולים (JUMBOMAIL, WE TRANSFER, MYAIRBRIDGE, FILEMAIL וכדומה) עבור מאיר רוסו למייל:
Meirr@jer-cin.org.il


לשאלות ניתן לפנות ללביא שי, הוועדה להשתלמות מקצועית: educationcommittee.aia@gmail.com

 

בברכה ובהצלחה
האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע
ארכיון ישראלי לסרטים – סינמטק ירושלים