טפסים בשירות הארכיון

עבודת הארכיון מחייבת שימוש בטפסים שונים כדי להשליט סדר בתהליך המקצועי של הטיפול בחומר, בתוך הארכיון וכלפי גורמי חוץ.
את הטפסים שתוכלו למצוא באתר אסף וערך נמרוד דרורי ועל כך תודה גדולה !

במקור נכרכו הטפסים בשני כרכים, וסודרו על פי הגופים שהפיקו והשתמשו בהם.

על מנת להקל על השימוש חילקנו את הטפסים לפי הנושאים, תוך ציון הגוף שאחראי לכל טופס.

הטפסים ניתנים לצפייה רק על ידי חברי האיגוד !

להצטרפות לאיגוד


טפסים - הזמנת חומרי ארכיון