קול קורא: הארכיון "יוצא מגדרו" - 2019

תעודת הוקרה למיזם ארכיוני על שם פרופ' פ"א אלסברג לשנת תש"פ, 2019

הארכיונים עוברים שינוי בתפיסת תפקידם משומרי חומר מינהלי לגופים פעילים המתווכים בים העבר, ההווה והעתיד ומעורבים בפעילות חברתית קהילתית.
ארכיונים בימינו יוצאים מתוך המקום והפעילות המסורתית שלהם ופונים לפעילויות ושותפויות עם הקהילה בתחומים רבים.

האיגוד מקדם ורוצה להעלות על נס יוזמות מקומיות או ארציות של פרויקטים ארכיוניים, זאת מתוך החשיבות שהאיגוד רואה בארכיון יוזם ובשיתופי פעולה שלו עם גופים ואנשים שונים.

האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע מזמין ארכיונים לשלוח הצעות והמלצות למועמדויות לתעודת הוקרה למיזם ארכיוני על שם פרופ' פ"א אלסברג לשנת תשע"ט. תעודת ההוקרה תחולק במסגרת הכנס השנתי של האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע שיתקיים בדצמבר 2019.

התעודה תינתן לארכיון שצוותו היה מעורב באופן פעיל במיזם של פעילות משותפת ומתמשכת בין הארכיון לבין אחד או כמה מהגופים הבאים:
• הקהילה המקומית
• מוסדות חינוך
• קבוצות אוכלוסייה ייעודיות (מבחינה גילאית, אתנית ועוד)
• הגוף היוצר
• אמצעי תקשורת

זכאים להגיש הצעות לפרס:
ארכיונים שקיימו מיזם החל משנת 2016

הנחיות להגשת ההצעות:
יש להקליד את הבקשה בקובץ וורד המצורף ולשלוח עד לתאריך 01.10.2019 במייל לוועדת הפרס haverot.aia@gmail.com

בברכה - נוני ירון - ועדת חברות