מילון מונחים - א'

07/01/2020
ארכיון של גוף שלטוני או ארכיון ציבורי -( public record(s
1) ארכיון שמוגדר בחוק כמוסד ציבורי והחומר הארכיוני שבו פתוח לעיון הקהל.  2) בישראל: ארכיון שהוא בבעלותו או בהנהלתו של גוף שאין מטרתו הפקת רווחים, ואושר על ידי הממשלה
ארכיונאות - Archival science
תתחום הדעת שעניינו ההיבטים התיאורטיים והמעשיים של הפעילות הארכיונית
ארכיונאי - Archivist
בעל הכשרה מקצועית בארכיונאות
כותרת...
תוכן...
כותרת...
תוכן...
כותרת...
תוכן...
כותרת...
תוכן...
כותרת...
תוכן...
כותרת...
תוכן...
כותרת...
תוכן...
כותרת...
תוכן...
כותרת...
תוכן...
כותרת...
תוכן...
כותרת...
תוכן...
כותרת...
תוכן...
כותרת...
תוכן...