מילון מונחים - ה'

הקשר טכנולוגי - technological context
מאפייני החומרה והתוכנה ושאר מרכיבי המערכת הטכנולוגית בה נוצרו הרשומות
הקשר מוצאי - provenencial context
מידע על אודות הגוף היוצר, תפקידיו, תחומי אחריותו, סמכויותיו