מפגש של ועדת ההיגוי של הסקציה לארכיונים של פרלמנטים ומפלגות פוליטיות (SPP) של המועצה הבין-לאומית לארכיונים (ICA) – רומא, 2019

27/01/2020
השתתפה וסיכמה - אינדה נובומינסקי, מנהלת ארכיון הכנסת

בתאריכים 28–29 בנובמבר 2019 התקיים בארכיון ההיסטורי של הבית התחתון של הפרלמנט האיטלקי מפגש של ועדת ההיגוי של הסקציה לארכיונים של פרלמנטים ומפלגות פוליטיות (SPP – Section for archives of parliaments and political parties) של המועצה הבין-לאומית לארכיונים (ICA – Interntional Council of Archives).

המועצה הבין-לאומית לארכיונים היא ארגון לא ממשלתי שמטרתו לקדם שיתוף פעולה בין-לאומי של ארכיונים ברחבי העולם בשימוש בארכיונים, בפיתוחם ובשימורם. הארגון הוקם ביוני 1948 וחברים בו כ-1,400 ארכיונאים מ-199 מדינות שונות, לרבות עובדי ארכיון הכנסת. בתוך הארגון יש סקציה לארכיונים של פרלמנטים ומפלגות פוליטיות שבה חבר ארכיון הכנסת מאז הקמתה. מדובר בפורום של ארכיונאים מקצועיים של פרלמנטים ומפלגות פוליטיות שבו כ-100 חברים המייצגים 32 מדינות. הסקציה קמה ב-1992 ומטרותיה הן לעודד שיתוף פעולה מקצועי ואקדמי בין ארכיונים של פרלמנטים ומפלגות פוליטיות ברחבי העולם ולהבטיח את שימור המורשת ההיסטורית ואת הנגשתה לציבור הרחב. מאז הקמתה קיימה הסקציה 16 כנסים ברחבי העולם – בפרלמנטים של איטליה, הונגריה, ספרד, יוון, אוסטריה, ליטא ועוד. הכנס האחרון התקיים בברלין באוקטובר 2015 ועסק באִרכּוּב האינטרנט, במדיה חברתית ובאסטרטגיות תקשורת בארכיונים של פרלמנטים ומפלגות פוליטיות. 

כסגנית מנהלת ארכיון הכנסת דאז השתתפתי בכנס האחרון בברלין והצגתי בו את תחום הדיגיטציה בארכיון הכנסת. על פי בקשה של המזכירות הכללית של המועצה הבין-לאומית לארכיונים, הוזמנה בשנה האחרונה קבוצה של ארכיונאים פרלמנטריים להחיות את הסקציה שלא קיימה כל פעילות משנת 2015. מנהל הארכיון ההיסטורי של הבית התחתון של הפרלמנט האיטלקי, ד"ר פאולו מסה, הציע לארח את ועדת ההיגוי להחייאת הסקציה והזמין אותי להשתתף במפגש.

הסיכום המלא של המפגש בקובץ המצורף.