נקודות עיקריות: מבוא לפיתוח משאבים לארכיונים ומפת מקורות אפשריים – ד"ר גילי ברוך

31/01/2020
זהו מפגש מבואי, חשיפה לנושא הזה.

פיתוח משאבים וגיוס משאבים אלו פעולות נדרשות. האידיאל הוא שהמוסדות שאנחנו נמצאים תחתיהם יממנו הכל כדי שנוכל לפעול – לצערנו זה לא המצב. לכן יש צורך בפיתוח וגיוס משאבים.

פיתוח וגיוס משאבים לא בא במקום התקצוב של הגוף שתחתיו אנחנו נמצאים – אלא בנוסף.

תמיד יש חשש שהגופים מהם אנחנו מקבלים את המימון יכתיבו לנו איך לעבוד – והדיאלוג בין הפנים לחוץ יכול לעזור לנו לשמור על המקצועיות.

הדרך לגיוס עוברת ב"פרויקט". זה שונה מהעבודה השוטפת. יש מעט מאוד תורמים שיתנו כסף לעבודה היומיומית. כמעט תמיד זה יהיה לפרויקט.

לפרויקט יש מטרות, אבני דרך ומסגרת מאוד מוגדרת. צריך לבנות תקציב שמתחלק לכוח אדם, פעילות וחומרים, ציוד ותשתיות.

ההצעה היא להכין כמה טיוטות של פרויקטים מוכנים למגירה – רק ככה אפשר לנצל הזדמנויות, כי בניית פרויקט/ניר פרויקט לוקח זמן.
הפרויקט לא צריך להיות בסופו של דבר חלק נפרד מהעבודה השוטפת שלנו – למשל שהפרויקט יהיה פרויקט סריקה של העבודה השוטפת.

החכמה היא לייצר פסיפס.

שני צירים:
הציר המוסדי – כאלה שעובדים עם מוסדות תרבות
הציר התוכני – אם האוסף קשור לים, אז לחפש חברת ימאות לדוגמא.

גם שיתופי פעולה זו הזדמנות לגיוס ופיתוח משאבים. כדאי למצוא שותף שיש לו ניסיון בפיתוח משאבים. להצטרף כפרויקט קטן למשהו גדול יותר, רק כדי ללמוד.

פרויקט מחייב להגדיר הכל. את התפקיד של כל גוף שבשותפות, כך שאף גוף לא יעלם או יבלע או יחליט ויעשה שינויים בשני, אלא אם כן זה בהסכמה ומוגדר בפרויקט עצמו.

כשנכנסים לשותפות צריך להיזהר ולשים לב טוב טוב להכל – לשמור על עצמו. וצריך גם לשים לב להתאמה בין מה שרוצים לתת לנו לבין היכולות של הארכיון שלנו ---- למשל: פרויקט סריקה לחומר שלא סודר ולא מוין או שיש לו בעיה של זכויות יוצרים וצנעת הפרט.


רשמה: ענת שמעוני