פסטיבל הסרטים במקצוע הארכיונאות: - אדלייד, אוסטרליה, 2019

בסוף הכנס, נבחרו הסרטים הטובים ביותר מתוך אלו שנשלחו כתגובה לקריאה בתחילת השנה. 
כדי לחשוף את הסרטים, הם הוקרנו במשך ימי הכנס, בכל הפסקת צהריים באחד מהחדרים.
לחדר ההקרנה הובילו שטיח אדום ומכונת פופקורן. שמות הזוכים והסרטים מופיעים בהודעה נפרדת. מומלץ לראותם.

לצפייה בסרטים שהגיעו לישורת האחרונה - קישור
לצפייה בסרטים הזוכים - קישור