הפעילות בארכיון עם הקהילה: טים האריס מלונדון, אדלייד, אוסטרליה, 2019

טים הציג את היצירה של חומר אודיו-ויזואלי והשימוש בו.
הארכיון פועל בגבולות הרחבים של לונדון. טים הציג מספר פרויקטים קהילתיים עם חומר דיגיטלי. למשל, כל יום חמישי הם מעלים בלוג הנוגע באחת מההקלטות שיש אצלם. הם גם משתמשים בחומר אודיו ויזואלי בתצוגות שהם מקיימים. הם מקיימים אירועים סביב נושא או אוסף. יש קהל של פנסיונרים שמתעניין בשינוי של לונדון לאורך ההיסטוריה, והם נענים לאתגר.

הם מנסים להגיע לקהילות מוכרות ולאנשים וגם פחות מוכרות או "מוזרות". כך למשל הם הגיעו לבית של זוג אשר בשנות החמישים של המאה העשרים הקימו בביתם בית דפוס כדי שיוכלו להדפיס חומר תעמולתי עם חנות ספרים.

הם יוזמים הקלטות של העיר, למשל קולות של המואזין ופעמוני כנסיות.

יש להם ועדת רכישות. הם אמנם לא הולכים לכל מקום לבקש חומר, אך כן למקומות שנסגרים ויש ערך לחומרים שלהם.

השתתפה וסיכמה - מיכל הנקין