תוצאות הסקר: ארכיונים בימי סגר הקורונה, תש"פ (2020)

31/05/2020
במהלך חודש מאי ביצעה הנהלת האיגוד סקר בקרב מנהלות ומנהלי הארכיונים.
עוד בטרם החזרה לשגרה, האיגוד ביקש ללמוד על מצב הקהילה שלנו וצרכיה בימים יוצאי דופן אלו.

הסקר כלל מספר שאלות שמטרתן לסייע בידנו להבין כיצד מתמודדים בהווה וללמוד כיצד ניתן יהיה להתמודד בעתיד עם מצבי משבר/חירום.
סקר זה הוא באותה עת גם תיעוד מקצועי וגם בסיס להפקת לקחים.

לפניכם הפילוח הויזואלי של התשובות שקיבלנו (120 בסה"כ) לסקר על מצב הארכיונים בזמן משבר הקורונה. 
מצורפים שני קבצים: 
1. הפילוח של כל התשובות 
2. הפילוח של הארכיונים המוניציפאליים (סה"כ 15 ארכיונים)

בברכה, 
לביא שי - יו"ר ועדת השתלמויות 
דודו אמיתי - יו"ר האיגוד