בחירות להנהלת האיגוד 2020 - רשימת המועמדים

לחברי וחברות האיגוד שלום רב,

שלב הגשת המועמדויות הסתיים, ואנחנו שמחים לשתף אתכם בהמשך התהליך.

1. מועמד יחיד הגיש את מועמדותו ליו"ר האיגוד, ולפיכך לא יתקיימו בחירות לתפקיד זה. ברכות לדודו אמיתי על מינויו לקדנציה שנייה בראשות האיגוד.
2. מועמדת יחידה הגישה את מועמדותה לתפקיד מבקרת האיגוד, ולפיכך לא יתקיימו בחירות לתפקיד זה. ברכות ליהודית שפיצר על מינויה לקדנציה נוספת כמבקרת האיגוד.
3. להנהלת האיגוד ניגשו 15 מועמדות ומועמדים. רשימת שמות המועמדים המקוצרת מובאת כאן בהמשך לפי סדר הא-ב, לצד שם המוסד בו הם עובדים, ולאחריה רשימה נוספת  שמפרטת את הרקע המקצועי של המועמדים, כל זאת על פי החלטת הנהלת האיגוד בנוגע לבחירות 2020.

אנו מזכירים שהבחירות יתקיימו בתאריכים 7-5 ביולי 2020 (ימים א-ג, יג-טו בתמוז). הבחירות הן כלליות, אישיות וישירות, וייערכו השנה בהצבעה אלקטרונית מאובטחת, על פי דרישת רשם העמותות.

בבחירות יוכלו ליטול חלק כל מי ששמו/ה מופיע/ה בפנקס הבוחרים המעודכן. ניתן לעיין בפנקס הבוחרים (קישור) באמצעות מס' חבר וסיסמה. 
שאלות ובירורים בנושא ההתחברות לאתר או זכאות הבחירה יש להפנות ישירות להדס אביבי בדוא"ל: publications.aia@gmail.com

ההצבעה תתבצע באמצעות טופס הצבעה אלקטרוני בו יופיעו שמות המועמדים, כאשר כל בעל זכות בחירה יוכל לסמן לא יותר משמונה (8) ולא פחות משישה (6) מועמדים להנהלה. פרטים נוספים על כך יובאו לקראת ההצבעה בתחילת חודש יולי. בסוף התהליך ייבחרו 12 מועמדים שיחד עם היו"ר הנבחר ירכיבו את הנהלת האיגוד החדשה, בת 13 חברים וחברות.
בברכה,
חברי ועדת הבחירות
מתן ברזלי, יו"ר עופר נבו, חבר מיכל הנקין, חברה