ארכיונים במפההסבר לגבי הצבעים במפה:
הארכיונים חולקו עבור מפה זו ל- 7 סוגים, ומיוצגים לפי הצבעים:
מוסדות המדינה     רשות מקומית    יישוב (מושב/קיבוץ/כפר/קהילה)      תנועה/ארגון/מוסד      מסחרי/עסקי      תיעודי/אוסף       אישי/משפחתי

לתשומת לבכם - הארכיון יוצג במפה רק אם בין עובדיו יש חבר איגוד !