הארכיונאי הישראלי - סיכום אפריל-אוגוסט 2020

"עקרון המוצא" שוב "עושה בעיות" 
 קישור לדיון בפורום
בעקבות שאלה של נלי מארכיון קיבוץ יפתח באשר לשאלה איך לרשום קבוצה של מסמכים שונים - ” קיבלתי ערימת מכתבים שנכתבו על ידי אנשים שונים, לעיתים לא מזוהים, מופנים למכותבים שונים ועוסקים (לעיתים בו זמנית במכתב אחד) בנושאים שונים, ואני לא מצליחה להחליט לאן למיין, בהפרדה של המכתבים או מיון לנושא אחד יאבד לחלוטין הסיפור וההקשר לנושאים האחרים".
ראו תשובתו של דודו אמיתי: "למה לא לשמור את האוסף בשלמותו כשהוא ערוך לפי ההתכתבויות כרונולוגית? בתיאור יפורטו הנושאים המצויים בו ובא לציון גואל".

חזרתם של המתנדבים - האם ניתן לעבוד מהבית? האם ניתן להפעיל מתנדבים מהבית ?
קישור לדיון בפורום

ושוב נשאלה שאלה בנושא של נוהל שיטתי לסריקות 
רונית עגיב מארכיון משמר העמק ומוסד "שומריה" הסורק באופן שיטתי את מסמכיו, שלחה נוהל עבודה מסודר, נוח ויעיל, לפיו הם פועלים בהצלחה כבר כמה שנים.
תודה לרונית על הנוהל המסור !

החיים ב ZOOM
איך מתעדים התכתבות בווטצאפ, וכן ישיבות ומפגשים המתקיימים בזום? – עוד מאתגרי הקורונה
קישור לדיון בפורום
שאלות שהעלתה ליליק זקס מארכיון מושב צופית. איך לתעד את ההתכתבות בקבוצות הווטסאפ? חלק מהן נעשו באמצעות מערכת קול, חלק התכתבות. ומה עם כל הסמלילים.
מה דינה של ישיבה ב- ZOOM ? אותה אפשר להקליט או לכתוב פרוטוקול ?
לא קיבלנו תשובה סדורה. זהר אלופי הציעה להכין פרוטוקול כמו שהן שעשו לישיבות של ועדת מינוח שהתקיימו ב-ZOOM.

כיצד לרשום תשלילים? 
קישור לדיון בפורום
ענת אופיר מארכיון נצר סירני מבקשת לדעת כיצד לרשום תשלילים הקיימים בארכיון. התשלילים הוכנסו לשרוולים ללא רישום או סדר מסוים, ללא ציון תאריך או שם הצלם.
התשובה המעשית הייתה של ענת בנין ממדור התצלומים של הארכיון הציוני. יש לסרוק את התשלילים ואז אפשר, אולי, לזהות את פרטי התשליל: תאריך, נושא, מיקום וכו'. לאחר סריקה יהיה יותר קל לנסות לחפש אולי קיימים תצלומים בארכיון.

דיגיטציה וצנעת הפרט
קישור לדיון בפורום
שאלה של רוזי פלדמן מהעמותה למחקר גנאלוגי בישראל
מי או מה קובע? רוזי מבקשת לדעת לגבי מחיקה או השחרה של מספרים מזהים ברשימות השונות שהם מקבלים מארכיונים שונים לצורך העלאה לאתר שלהם. לדבריה הם משתדלים למחוק מספרי תעודות זהות או מספרי עולה ממסמכים שנוצרו אחרי 1948,  אולם ברשימות שהם הורידו מאתר ארכיון המדינה לא נמחקו פרטים אלו.
דודו אמיתי מציע לנהוג כמנהג ארכיון המדינה. (הם כנראה יודעים מה צריך לעשות) !!!!!!!


השאלת חומרי ארכיונים או חפצים לתצוגה בתערוכות מחוץ לארכיון
קישור לדיון בפורום
יש לדון בכל פריט לגופו של עניין ומטרה. יש לבדוק אם אפשר להציג העתק איכותי, או פקסימיליה.
אם נדרשים להשאיל חומר מקורי יש לבדוק היטב את התנאי התצוגה. להגן את ההשאלה בחוזה השאלה מקצועי. יש לעשות ביטוח נגד נזקים, לבדוק עם משמר מקצועי אם תנאי התצוגה מתאימים.
בקיצור, יש לבדוק עם בעל מקצוע, או אנשי מוזיאונים המכירים את התהליך.

נייר עמדה להקמת מוזיאון 
קישור לדיון בפורום
היידי עפרון שאלה האם יש קובץ הנחיות לפתיחת מוזיאון?
נעה כהנר מקמנוס משמרת נייר מזכירה לכולנו כי נושא השימור והתצוגה חייבים להיות בין הנושאים הראשונים הבאים לידי דיון. למשל תכנון התאורה, אקלים, מתקני התצוגה, הוויטרינות, אופני תצוגה שונים.

עתירת לבג"ץ לחשיפת מידע: לפרסם ארכיון פרוטוקולים ממלחמת יום כיפור 
לדברי העותרים, שפיקדו על חיילים במהלך המלחמה: "לפרסום הפרוטוקולים של דיוני הממשלה, ההתייעצויות והליך קבלת ההחלטות - יש ערך היסטורי ומחקרי אדיר" .

ארכיון אדריכלות הערבית 
תודה לרונית פיסו על פרסום המידע אודות הארכיון אדריכלות הערבית. הארכיון נבנה בפקולטה לארכיטקטורה בטכניון, בתמיכת החממה החברתית, ומטרתו לספר את ההיסטוריה של סיפורי הבתים - מסוף המאה ה- 19 ועד לזמן הווה, על תחלופת השליטים, נורמות העיצוב והשימוש במרחב העירוני.


חקרה וסיכמה - נוני ירון,  יו"ר ועדת חברות