דבר יו"ר האיגוד לחילופי המשמרות בהנהלת האיגוד - 16.11.2020

חברות וחברי הנהלה יקרים,
הישיבה שלנו היום היא אומנם ישיבה מן המניין אך היא מתייחדת בזכות עצמה. אנו מציינים היום את סיומה של קדנציה בת 4 שנים ותחילתה של קדנציה חדשה, את הפרידה מההנהלה הקודמת וכניסתה לתפקיד של ההנהלה החדשה.

בראשית דבריי אני רוצה להודות מעומק הלב לחברות ולחברים המסיימים ולברך את מי שבחר ונבחר להמשיך ולשאת בעול. אין אלו חילופין של מה בכך כי מדובר בפעילות שכולה נעשית בהתנדבות, במסירות עבור הקהילה המקצועית שלנו, לא פעם על חשבון הזמן הפנוי וטיפול בצרכים אישיים. לכן גם אין מקום לרשמיות יתר אלא להכרת תודה עמוקה, חברית ואישית לכל אחת ואחד מכן על מה שפעלתם ומה שתפעלו – כי הרי הפעילות באיגוד היא פועל יוצא של חיבור ועניין שאינם מוגבלים בזמן, תפקיד או קדנציה.
הקדנציה המסתיימת התאפיינה בדגש שנתנו להבנייה מסודרת של ההכשרה המקצועית מתוך הכרה שזהו התחום הקריטי ביותר לעתיד המקצוע וגם החסר ביותר בתשתית ומענים. לא השלמנו את המלאכה אך התקדמנו רבות במיסוד הכשרה מתקדמת עם מוסדות אקדמיים תוך שמירה על ערוצי ההכשרה הבסיסית והרחבתם מספרית וגיאוגרפית. נמשיך לעבוד בכיוון זה על מנת שהכשרה אקדמית בארכיונאות תיהפך לעניין שבשגרה ותצמיח דור חדש של בעלי מקצוע, מורים וחוקרים בתחום.

הרחבנו וגיוונו מאוד את התכנים והמשאבים העומדים לרשות חברי האיגוד בפרסומים, בהשתלמויות שונות, בכנסים, שיתופי פעולה, תכנים לימודיים ופעילות במדיה החברתית.
שמרנו על יציבות האיגוד ואיתנותו הפיננסית ואף הגדלנו את מספר חבריו וחברותיו, גם כאן לא הושלמה המלאכה ולמרות מאמצנו מגזרים חשובים בחברה הישראלית כמו החברה הערבית והחרדית מחכים שנבקיע אליהם דרך ונסייע בשימור המורשת התרבותית שלהם בצורה מקצועית וברת-קיימא.

אתגר גדול, באותו הקשר, הוא המגזר של השלטון המקומי, שעל מצבו הקשה אין צורך להרבות במילים. ההתארגנות מחדש של ארגון הארכיונאים ברשויות המקומיות והנכונות הנוכחית של ארכיון המדינה להכיר במחויבותו לתיקון המצב מעוררים תקווה שבקדנציה החדשה הבאה עלינו לטובה נראה פריצת דרך בתחום ושההנהלה החדשה תשכיל להעלות את הארכיונאות בשלטון המקומי על הפסים.

אתגרים נוספים ניצבים בפני ההנהלה החדשה, כגון פיתוח הקשרים הבינלאומיים וחיזוקם ושכלול הרמה המקצועית והיכולות של חברות וחברי הקהילה שלנו בכלל. אך לסיום דבריי אני רוצה להתייחס להווה שלנו, לזמנים הקשים שנפלו על כולנו. בהסתכלות שלי אנחנו סוג של בועה ואני מציין זאת לחיוב. בלב הסערה, הסגרים והמגבלות, הצלחנו לשמור על רצף של תפקוד ופעילות, הן ברמת ההנהלה והן ברמת האיגוד כולו. קיימנו ימי עיון, הוצאנו פרסומים, ערכנו ישיבות, המשכנו את הקורסים וההכשרות, שלחנו סקרים והתארגנו על כנס שנתי הכולל לראשונה מרכיב בינלאומי. התאמנו את עצמנו למצב החדש ואימצנו בהצלחה כלים חדשים המאפשרים זאת. בתוך החושך שנפל עלינו האיגוד היה עבורי בועה המפיצה אור גדול. את היכולת הזאת אני זוקף לחוזקו של האיגוד: חוזק מבני, התנהלותי ובעיקר חברי. אותו חיבור שמאפשר את ההתמודדות בזמני משבר ושכולכן/ם – כולנו שותפים לו, ותיקים כחדשים.

ביחד ניצחנו - ביחד ננצח !

דודו אמיתי