פרס אלסברג למחקר ארכיוני והכשרה מקצועית בארכיונאות - 2019

פרס אלסברג למחקר ארכיוני הוענק השנה (2019) לחוקר עמית לוי, על מאמרו בנושא, שנמצא ראוי לקבלת הפרס:
The Archive as Storyteller: Refractions of German Jewish Oriental Studies Migration in Personal Archives 

הפרס הוענק במהלך הכנס השנתי בחיפה

עמית לוי - 2019

על החתום חברי ועדת הפרס:
נוני ירון, ד"ר חגית זמרוני, ד"ר מאשה זולוטרבסקי-בר, ד"ר סילוויה שנקולבסקי-קרול, נאוה איזין
הפרס הוענק בכנס השנתי של האיגוד, חיפה,  בדצמבר 2019