תוכנית השתלמויות - 2021

שלום רב,
לפניכם שלד התוכנית לפעילויות המתוכננות במהלך שנת 2021. 
התוכנית כוללת השתלמויות המאורגנות על ידי הוועדה להשתלמות מקצועית באיגוד, ואירועים בהם האיגוד נוטל חלק.


02.02.2021 - הנגשת מורשת באמצעי התקשורת (בשיתוף המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל) יום עיון בזום בלבד
מרץ 2021 - יום הרליץ

סיור [אם המגפה תסתיים – בקיץ-סתיו]
סדנאות: שימור, גיוס משאבים לארכיונים
יום עיון 'משפטי' ביוני-יולי
"טלדן" במאי 2021
"מינרווה" נובמבר 2021
כנס שנתי בדצמבר 21

השתלמויות אזוריות ( יעד התחלה: פברואר-מרץ 2021)
השתלמויות - ארכיונים ברשויות מקומיות
מרץ-יוני 2021 - קורס "יסודות הארכיונאות"