השתלמות - ארכיונים ברשויות המקומיות

שלום רב,
לפניכם פירוט ההשתלמות המקצועית בארכיונאות של איגוד הארכיונים ברשויות המקומיות, בשיתוף עם מרכז השלטון המקומי. 
התוכנית שמה דגש על ארכיונים ברשויות המקומיות, אך יש בה גם התייחסות להיבטים כללים בתחום, כך שהיא מתאימה  לכלל הארכיונים (למעט ההרצאה הראשונה). 
המפגשים יערכו במהלך מאי ויוני 2021, בימי שלישי, משעה 13:30 ועד 16:00. 
בכל מפגש 2 הרצאות שונות, והפסקה של רבע שעה (15:15-15:00) 
המפגשים הם שבועיים (למעט במקרים של חגים)

 לתשומת לבכם : הרישום הוא לכל הקורס (לכל המפגשים) !

משתתפים מהרשויות המקומיות יהיו זכאים בסיום הקורס לקבל תעודה המזכה גמול השתלמות של מרכז השלטון המקומי, בכפוף להנחיות ועדת גמול השתלמות.

פרטים מלאים לגבי המפגשים:
מפגש ראשון - 4.5
14:15-13:30 - עדכונים לגבי שינויים בחטיבת הארכיונים ברשויות המקומיות ולהסבר לקראת הקורס. 
                       זיו רכלבסקי והדס אביבי, מטעם החטיבה לארכיונים ברשויות מקומיות 
16:00-14:15 - הארכיון על קצה המזלג - גליה דובידזון, מנהלת ארכיון פתח תקווה

מפגש שני - 11.5
15:00-13:30 - ניהול הארכיון - מיכל הנקין, יו"ר האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע ומנהלת ארכיון חיפה - לשעבר
16:00-15:15 - עבודה בארכיון עם מתנדבים -רחל ריינשטיין, מנהלת ארכיון רעננה והדס אביבי, מנהלת ארכיון רחובות 

מפגש שלישי - 25.5
15:00-13:30 - ארכיון ומוזאון - מנהלת בית ראשונים, הרצליה 
16:00-15:15 - מידע גנאולוגי - גליה דובידזון, מנהלת ארכיון פתח תקווה

מפגש רביעי - 1.6
15:00-13:30 - ניהול רשומות - לריסה שניטקינד, מנהלת ארכיון תל אביב יפו
16:00-15:15 - הארכיון ומיזמים קהילתיים -  רחל ריינשטיין, מנהלת ארכיון רעננה

מפגש חמישי - 8.6
15:00-13:30 - הארכיון ומערכת החינוך -  רחל ריינשטיין, מנהלת ארכיון רעננה, זיו רכלבסקי, מנהל ארכיון גבעת עדה, גליה דובידזון, מנהלת ארכיון פתח תקווה
16:00-15:15 - הארכיון ברשת - הדס אביבי, מנהלת ארכיון רחובות 

מפגש ששי - 15.6
15:00-13:30 - היבטים פיסיים ומניעת סיכונים בארכיון - אילן ברק, מנכ"ל קומפקטוס מערכות אחסון
16:00-15:15 - מקורם של האוספים המיוחדים בארכיון המינהלי, -נוני ירון, ארכיונאית - אוצרת אוספים מיוחדים

מפגש שביעי - 22.6
14:15-13:30 - אוספים מיוחדים: תצלומים - ירון, ארכיונאית - אוצרת אוספים מיוחדים
16:00-14:15 - חוק ואתיקה בעבודת הארכיון - לריסה שניטקינד, מנהלת ארכיון תל אביב יפו, מיכל הנקין, יו"ר האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע
                       ומנהלת ארכיון חיפה - לשעבר

מפגש שמיני - 29.6
15:00-13:30 - הערכת חומר ארכיוני - לריסה שניטקינד, מנהלת ארכיון תל אביב יפו
                       כתיבת תוכניות לניהול סיכונים, המשכיות עסקית והתאוששות מאסון - מיכל הנקין, יו"ר האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע 
                       ומנהלת ארכיון חיפה - לשעבר
16:00-15:15 - עבודת הארכיון ברשות המקומית - תמר פיליפ, מנהלת ארכיון חיפה