השתלמות - ארכיונים ברשויות המקומיות

שלום רב,
האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע ומרכז השלטון המקומי יוצאים להשתלמות מקצועית חדשה בתחום הארכיונאות ברשויות המקומיות ! 

התוכנית שמה דגש על ארכיונים ברשויות המקומיות, אך יש בה גם התייחסות להיבטים כללים בתחום, כך שהיא מתאימה  לכלל הארכיונים. 

המפגשים יערכו במהלך מאי ויוני 2021, בימי שלישי, משעה 13:30 ועד 16:00. 
בכל מפגש 2 הרצאות שונות, והפסקה של רבע שעה (15:15-15:00) 
המפגשים הם שבועיים (למעט במקרים של חגים)

 לתשומת לבכם : הרישום הוא לכל הקורס (לכל המפגשים) !

משתתפים מהרשויות המקומיות יהיו זכאים בסיום הקורס לקבל תעודה המזכה גמול השתלמות של מרכז השלטון המקומי, בכפוף להנחיות ועדת גמול השתלמות.

פרטים מלאים לגבי הרישום ותשלום - בקובץ המצורף !

לשאלות לגבי הרישום יש לפנות ישירות למרכז השלטון המקומי: 

לשאלות בנושאים אחרים ועל תכני הקורס אפשר לפנות להדס אביבי: avivihadas@gmail.com

פרטים מלאים לגבי המפגשים:
מפגש ראשון - 4.5
14:15-13:30 - עדכונים לגבי שינויים בחטיבת הארכיונים ברשויות המקומיות ולהסבר לקראת הקורס. 
                       זיו רכלבסקי והדס אביבי, מטעם החטיבה לארכיונים ברשויות מקומיות 
16:00-14:15 - הארכיון על קצה המזלג - גליה דובידזון, מנהלת ארכיון פתח תקווה

מפגש שני - 11.5
15:00-13:30 - ניהול הארכיון - מיכל הנקין, יו"ר האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע ומנהלת ארכיון חיפה - לשעבר
16:00-15:15 - עבודה בארכיון עם מתנדבים -רחל ריינשטיין, מנהלת ארכיון רעננה והדס אביבי, מנהלת ארכיון רחובות 

מפגש שלישי - 25.5
15:00-13:30 - ארכיון ומוזאון - גלית שאול, מנהלת בית ראשונים, הרצליה 
16:00-15:15 - מידע גנאולוגי - גליה דובידזון, מנהלת ארכיון פתח תקווה

מפגש רביעי - 1.6
15:00-13:30 - ניהול רשומות - לריסה שניטקינד, מנהלת ארכיון תל אביב יפו
16:00-15:15 - הארכיון ומיזמים קהילתיים -  רחל ריינשטיין, מנהלת ארכיון רעננה

מפגש חמישי - 8.6
15:00-13:30 - הארכיון ומערכת החינוך -  רחל ריינשטיין, מנהלת ארכיון רעננה, זיו רכלבסקי, מנהל ארכיון גבעת עדה, גליה דובידזון, מנהלת ארכיון פתח תקווה
16:00-15:15 - הארכיון ברשת - הדס אביבי, מנהלת ארכיון רחובות 

מפגש ששי - 15.6
15:00-13:30 - היבטים פיסיים ומניעת סיכונים בארכיון - אילן ברק, מנכ"ל קומפקטוס מערכות אחסון
16:00-15:15 - מקורם של האוספים המיוחדים בארכיון המינהלי, -נוני ירון, ארכיונאית - אוצרת אוספים מיוחדים

מפגש שביעי - 22.6
15:00-13:30 - חוק והערכה בעבודת הארכיון - לריסה שניטקינד, מנהלת ארכיון תל אביב יפו
16:00-15:15 - אוספים מיוחדים: תצלומים - ירון, ארכיונאית - אוצרת אוספים מיוחדים

מפגש שמיני - 29.6
13:30-15:00 - עבודת הארכיון ברשות המקומית - תמר פיליפ, מנהלת ארכיון חיפה
15:15-16:00 - ניהול סיכונים, אתיקה וזכויות אדם בארכיון - מיכל הנקין, יו"ר האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע 
                       ומנהלת ארכיון חיפה - לשעבר