הזמנה - קורס יסודות הארכיונאות 2021

האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע שמח להודיע על פתיחת מחזור חדש של קורס "יסודות הארכיונאות", הקורס הינו השלב הראשון במסלול ההכשרה המקצועית בתחום ניהול הרשומות והעבודה בארכיון ומהווה מבוא לקורס לימודי תעודה "ארכיונאי מורשה".

מטרת הקורס:
להקנות לעובדים בארכיונים, במגנזות ובמרכזי התיעוד והמידע בצורה כללית את התשתית המקצועית בתחום ניהול רשומות וארכיונים לביצוע המשימות באופן איכותי, רווחי ויעיל.

תחומי הלמידה:
ניהול ארכיון, מושגי יסוד בארכיונאות, ניהול רשומות, שימור ושיקום, אוספים מיוחדים, דיגיטציה, כתיבת סיפורי חיים ועוד.
תעודת סיום קורס:
השתתפות מלאה בקורס תזכה בתעודת משתתף בקורס "יסודות הארכיונאות".

אוכלוסיית היעד:
עובדים בניהול רשומות, בארכיונים, במגנזות ובמרכזי תיעוד מידע, חברי האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע, בעלי 12 שנות לימוד.

מסגרת הקורס:
19 מפגשים בזום, בהיקף של 160 שעות אקדמיות: 130 שעות הדרכה + 30 שעות התנסות מעשית - סטאז' (אם הדבר יתאפשר עקב הקורונה)

דרישות הקורס:
עבודת גמר בסוף הקורס.
השתתפות במפגשי הזום (לפחות ב- 80%)
סטאז' של 30 שעות

חשוב מאוד - מאחר שהקורס מתקיים בזום , על המשתתפים לוודא שיש באפשרותם להתחבר עם מצלמה ומיקרופון.

יום ושעות: בימי שני בשבוע, בין השעות 9:00-15:00
פתיחת הקורס: יום שני, 1.3.2021
סיום הקורס: יום שני 12.7.2021

עלות הקורס: 1800 ₪ למשתתף.
התשלום כולל דמי חברות באיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע לשנת 2021 (קישור)
למידע על תשלום לאיגוד ולקורס - קישור
אפשר לשלם בשלושה תשלומים ! (600 ש"ח כל תשלום (סך הכול: 1800 ש"ח).)
אפשר לשלם עד תחילת חודש מרס (תשלום ראשון ב-01.03.2021)

אם הקורס לא ייפתח - מכל סיבה שהיא - הכסף יוחזר  (בקיזוז 120 ש"ח דמי חברות באיגוד).

לשאלות בעניין התשלום, יש לפנות לגזברית האיגוד: ענת אופיר


הרשמה וטופס הסדרת תשלום:
קישור לטופס

- ההרשמה עד לתאריך 23.2.2021

- פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים

הקדימו הרשמתכם – מספר המקומות מוגבל

למידע נוסף:
בדבר פרטים נוספים ניתן לפנות לרכזת הקורס, רחל ריינשטיין

למידע על תוכניות ההכשרה המקצועית וההשתלמויות ראה באתר  - קישור ישיר