אסופת אלסברג - ריכוז מאמרים שהתפרסמו בעבר

חזרה לקול הקורא לכתיבת מאמר - קישור
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

דו"ח שהועבר לאו"ם על ביקור בארכיונים לאומיים  - חלק ראשון    חלק שניהארכיונאי האקדמי - לקבלת מאמר זה יש לפנות ישירות למיכל הנקין henkinm@gmail.com