לימודי תעודה בארכיונאות ומידענות – היום הפתוח, 9 בפברואר 2021

מטרות התכנית
התכנית החדשה ללימודי תעודה בארכיונאות ומידענות, הפועלת במסגרת החוג להיסטוריה של עם-ישראל, נועדה להקנות לתלמידיה השכלה אקדמית והכשרה מעשית בתחומים אלה. התוכנית, שתיפתח בשנת הלימודים הבאה, מיועדת לבוגרי ובוגרות מוסדות אקדמיים מכל התחומים (תואר ראשון ומעלה). היא כוללת קורסים תיאורטיים, הנוגעים בשאלות עקרוניות שעניינן הכרת הרקע התרבותי, ההיסטורי והמשפטי שעליו מבוססת הארכיונאות. לצד הדיון התאורטי כוללת התכנית קורסים וסדנאות שמטרתם הקניית הפרקטיקה של שימור התיעוד והנגשתו, כמו גם היבטים שונים של שימוש בטכנולוגית המידע. בתכנית נכללים קורסים ממוקדים המיועדים ללימודי המידענות שיוכלו להוות בסיס להשתלמויות נוספות בתחום. סגל המרצים מורכב מאנשי אקדמיה, מומחים ואנשי מקצוע מהשורה הראשונה.
התכנית מעניקה תעודה בארכיונאות ומידענות המוכרת על ידי האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע כתעודת "ארכיונאי מורשה". בוגריה יוכלו להשתלב הן בארכיונים בארץ ובעולם המתעדים אירועים היסטוריים, והן במגזר הציבורי ובמגזר הפרטי, בניהול הארכיון ומאגר המידע המוסדי.

משתתפי היום הפתוח:

החוג להיסטוריה של עם ישראל
ד"ר יובל שחר – ראש החוג - yshahar@tauex.tau.ac.il
ד"ר רוני שטאובר – מרכז התכנית מטעם החוג – stauber@tauex.tau.ac.il
טל אלון – מזכירת החוג talalo3@tauex.tau.ac.il

האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע
דודו אמיתי - יו"ר האיגוד - chairperson.aia@gmail.com
גליה דובידזון - רכזת תכניות אקדמיות באיגוד – academiap.aia@gmail.com

יום פתוח ארכיונאות ומידענות, יום שלישי, 9.2, 1830-1700
קישור לאירוע: : https://us02web.zoom.us/j/84184003741

לפרטים נוספים פנו למזכירת החוג (טל אלון) talalo3@tauex.tau.ac.il
טל. 03-6409227