TARASA - הזיכרונות של כולם על המפה - תקציר ההרצאה, ד"ר בועז לבטוב, המכללה האקדמית בית ברל

מנהרת הזמן היא תכנית אקדמית, חינוכית וקהילתית של המכללה האקדמית בית ברל, המוקדשת להיסטוריה של חיי היומיום, שהתקיימו בארץ בדורות האחרונים. התוכנית מיועדת ליצור ולחזק קשרים משמעותיים ושוויוניים בין הקבוצות והמגזרים השונים של החברה הישראלית המבוססים על הכרה וכבוד הדדיים. ב 10 השנים האחרונות התכנית מתמקדת בהנחייה מקצועית צמודה של עשרות קבוצות של סטודנטים, תלמידי תיכון ומורות/ים יהודים וערבים במשימות תיעוד, ניתוח והפקה יצירתית שהתבססו על הזיכרונות של מבוגרות/ים מקהילותיהן/ם.

באופן משולב עם תכנית מנהרת הזמן הוקם לפני כשנתיים מיזם TARASA לשמירה ולשיתוף של זיכרונות על בסיס שיוכם למקומות ולזמנים המתאימים במפה הדיגיטלית העולמית. TARASA היא מקום אחד לזיכרונות אישיים מכל העולם, שנאספים ויוצרים חיבורים בין דורות, בין קהילות ומגזרים ובכלל בין אנשים מכל העולם. מיזם זה מציג את ההיסטוריה של כולנו בדרך חדשה ומושכת המתאימה למציאות התרבותית של ימינו, דרך זיכרונות קצרים, בשפה יומיומית.

השותפות הנוצרת בין קבוצות וקהילות שונות במסגרת הפעילויות והפרויקטים של תכנית מנהרת הזמן ובמסגרת החברתית דיגיטלית של מיזם TARASA מאפשרת להן לעסוק יחד באופן פתוח ומאוזן בנדבכים משמעותיים של ההיסטוריה החברתית והתרבותית הפרטיקולרית שלהן במקביל להדגשה של המכנים האנושיים המשותפים והשוויוניים.

ד"ר בועז לב טוב מרצה להיסטוריה חברתית בחוג להיסטוריה של המכללה האקדמית בית ברל.
שדה המחקר שלו מתמקד בהיסטוריה חברתית, בחיי היומיום ובתרבות הפופולרית, שהתקיימו בארץ בשלהי התקופה העות'מאנית ובתקופת המנדט. פרסומיו העיקריים מתמקדים בתהליכי שינוי חברתיים ותרבותיים, שהתרחשו בחברה היהודית ובחברה הפלסטינית בארץ וביחסים הרחבים והמורכבים שנוצרו בין שתי החברות הללו.
בשותפות עם פרופ' קוסאי חאג' יחיא הוא ייסד ומוביל את מנהרת הזמן - תכנית אקדמית חברתית המתמקדת בתיעוד בע"פ של חיי היומיום בדורות אחרונים של הקבוצות והמגזרים החברתיים השונים של החברה הישראלית.
בועז הוא מייסד שותף ומנכ"ל של חברת TARASA, שמפתחת ומובילה פלטפורמה פתוחה וייחודית לשימור ושיתוף זיכרונות ע"י שיבוצם במקומות ובזמנים המתאימים על גבי המפה הדיגיטלית העולמית.

ההרצאה הועברה במסגרת יום הרליץ 2021 - קישור