ריכוז דיונים - הארכיונאי הישראלי

ריכוז דיונים שנערכו בפורום המקצועי של האיגוד - "הארכיונאי הישראלי"