לימודי תעודה בארכיונאות ובמידענות - אוניברסיטת תל אביב

התכנית ללימודי תעודה בארכיונאות ומידענות, פועלת במסגרת החוג להיסטוריה של עם-ישראל של אוניברסיטת תל אביב. 
היא מיועדת לבוגרי מוסדות אקדמיים. תכנית הלימודים כוללת קורסים תיאורטיים, הנוגעים בשאלות עקרוניות שעניינן הכרת הרקע התרבותי, ההיסטורי והמשפטי שעליו מבוססת הארכיונאות. לצד הדיון התאורטי כוללת התכנית קורסים וסדנאות שמטרתם הקניית הפרקטיקה של שימור התיעוד והנגשתו, כמו גם היבטים שונים של שימוש בטכנולוגית המידע. בתכנית נכללים קורסים ממוקדים המיועדים ללימודי המידענות שיוכלו להוות בסיס להשתלמויות נוספות בתחום. 
סגל המרצים מורכב מאנשי אקדמיה, מומחים ואנשי מקצוע מהשורה הראשונה. התכנית מעניקה תעודה המוכרת גם על-ידי "האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע".

למסיימי המסלול תוענק תעודת "ארכיונאי מוסמך"לימודי תעודה - אוניברסיטת תל אביב