קול קורא למיזם: זיכרון מהארכיון - 2021

12/05/2021
שיתוף פריטים מארכיונים המייצגים זיכרון באתר האיגוד וב'ויקישיתוף'

בהמשך ליום העיון השנתי ע"ש גיאורג ואסתר הרליץ תשפ"א (2021) ולקראת הכנס השנתי, הנכם מוזמנים להשתתף במיזם השנתי של האיגוד, המוקדש ל'זיכרון מהארכיון': בחירה של פריט זיכרון היסטורי מהארכיון, והנגשתו באתר האיגוד וב'ויקישיתוף'.

"...בחיותו את זיכרונותיו מחדש, פעם אחרי פעם, דימה עצמו לבמאי המשחזר את חייו על על-פי תרחישים שונים ואפשריים... את עולמו הפרטי הפך לתיאטרון-קולנוע שלו, כך קרא לאותו אזור דמדומים שרקם לעצמו מזיכרונות שחוזרים ונולדים כחדשים והזמן החולף אינו שוחק אותם. כאדם מפוכח התחמק מהשאלה שאולי יצר בכלל בדמיונו מציאות מיופה יותר מזו שהייתה."
עמוס אריכא, תופס הגלים, 1998
[גרסה אלקטרונית. נדלה מפרויקט בן־יהודה בתאריך 12/3/2021]

הזיכרון הוא מושג בסיסי וחיוני אך גם מופשט ומבלבל. אדם שאיבד את זכרונו משול לילד קטן שצריך ללמוד הכל מחדש, ומנגד, אדם עם זיכרון פנומנאלי הוא בעל עולם פנטסטי ועשיר. הוא יכול אפילו להתפרנס מיתרון זה )ראו את הצ'ייסרים איתי הרמן ומיכל שרון).

הזיכרון יכול גם לתעתע: האם הדברים התרחשו כפי שאנשים זוכרים אותם? ושמא הם מערבבים דמיון ומציאות? והאם דיווח שגוי נעשה במכוון (פייק ניוז) או בתום לב?

זיכרון וזיכרונות ממלאים תפקיד חשוב בארכיונאות. הם משפיעים על אופן החשיבה של הארכיונאי/ת, ועל האופן שבו יירשמו ויסודרו חומרי הארכיון. הם מרכיב ידע בלתי-אמצעי, המשרת את הארכיונאי בהיכרות מקדימה עם התקופה/ות בהם עוסקים החומרים, ועם דמויות מפתח שפעלו באותה תקופה, והשפיעו על מהלך העניינים ומוזכרים בחומר עצמו.

ספרי זיכרונות, תיעוד כתוב או תיעוד אודיו-ויזואלי של וותיקי הישוב או הקהילה המספרים בערוב ימיה על מאורעות העבר הם מקור חשוב עבור הארכיון.

כארכיונאים/ות אנו נדרשים להנגיש מידע ולהעמיק את הקשר בין הציבור והחומר האצור בארכיונים. מטרת המיזם 'זיכרון מהארכיון' היא לחשוף פריטי זיכרונות היסטוריים מעניינים וחשובים, האצורים בארכיונים ולשחררם לטובת הציבור כנחלת הכלל.

שלבי המיזם
1. בחירת פריט מהארכיון המייצג זיכרון.
2. בדיקת מצבו המשפטי והכנת נספחים.
3. משלוח קובץ דיגיטלי של הפריט והנספחים באמצעות GOOGLE FORM - קישור
4. קבלת משוב מהאיגוד – והשלמת מסמכים במידת הצורך.
5. העלאת קובץ דיגיטלי של הפריט ('הזיכרון') ל'מפת הארכיונים' ושחרורו ל'נחלת הכלל'.

הנחיות
1. בחירת פריט מהארכיון המייצג זיכרון
נציגי הארכיון מוזמנים לבחור קטע זיכרון כתוב, קולי או מצולם מן הארכיון, שעליו אתם/ן מופקדים/ות: יומן, ספר זיכרון לאדם שנפטר, מכתב, חפץ או כל תעודה המבוססת על זיכרון. רצוי שלתעודה תהייה משמעות עבור היישוב/ארגון/קהילה /אדם המיוצג. הקפידו לבחור פריט מקורי בלבד. מומלץ לבחור פריט עם נראות טובה, המעביר את המסר בבהירות ובתמציתיות: תצלום בודד, מסמך/תעודה בן עמוד אחד או שניים חומרי ארכיוני אחר, לבחירתכם/ן.

2. בדיקת מצבו המשפטי של הפריט והכנת נספחים
א. יש לבחור רק חומרי ארכיון העונים על כל התנאים הבאים:
a) אין הפרת פרטיות
b) אין הגבלות נגישות
c) הוא מוגדר מבחינה משפטית ככזה השייך לנחלת הכלל (Public Domain).

ב. ניתן להיעזר בהנחיות בנספח 2 בקובץ המצורף לדף זה (המלצות משפטיות לחומרים ארכיוניים בנחל הכלל) ובקובץ: כללים לזיהוי נחלת הכלל, כדי לקבוע אם הפריט הנבחר שייך לנחלת הכלל. אם הפריט לא נמצא בנחלת הכלל – תוכלו לשלוח רק פריט ארכיוני, שהארכיון עצמו הינו בעל הזכויות המלאות על הפריט, כך שנציג הארכיון יוכל לשחררו ל'נחלת הכלל'. באמצעות הטופס המצורף כנספח 1ג': "ויתור על זכויות יוצרים".

ג. מלאו את הפרטים אודות הפריט שבחרתם ונסיבות יצירתו בהתאם להנחיות של נספח 1ב' (בקובץ המצורף לדף זה)

3. משלוח הפריט הארכיוני שבחרת כקובץ דיגיטלי והנספחים באמצעות הטופס המקוון הזה

הנחיות הגשה
א. שלחו קובץ דיגיטלי של הפריט: צילום/סריקה/הקלטה באיכות גבוהה (בהתאם להנחיות בנספח 3 בקובץ המצורף)
ב. צרפו את הנספחים הרלוונטיים בהתאם למצב המשפטי של הפריט:
נספח 1א' טופס הסכמה להשתתפות במיזם 'זיכרון מהארכיון, 2021
נספח 1ג' ויתור על זכויות יוצרים
ג. צרפו אסמכתא להיותכם בעלי זכויות השימוש:
• צילום של האישור שניתן בעת ההפקדה בארכיון, או:
• מכתב חתום מטעמכם המאשר שאתם בעלי הזכויות המלאות בפריט ומתחייב שהקטע שנבחר הינו בנחלת הכלל (ראו נספח 1א ו-נספח 1ג).
• נספח 1ב – פרטי מטה-דאטה על הפריט הנבחר

3. קבלת משוב מהאיגוד – והשלמת מסמכים במידת הצורך
צוות המיזם יבדוק את הפריטים שיישלחו (מסמך, תצלום או קטע אור-קולי) וייבחן אם הם עומדים בקריטריונים התוכניים והמשפטיים הנדרשים. במקרה הצורך תתבקשו להשלים מידע או מסמכים. רק פריטים שיעמדו בדרישות הסף יכללו במיזם 'זיכרון מהארכיון' ויועלו ל'מפת הארכיונים'

4. טעינת הזיכרון ל'מפת הארכיונים' ושחרורו ל'נחלת הכלל'
עם קבלת האישור מהאיגוד תתבקשו להעלות את הקובץ הדיגיטלי של הפריט הנבחר למפת הארכיונים באתר האיגוד.
קבצים של פריטים שישוחררו לנחלת הכלל – יועלו גם לאתר 'ויקישיתוף' בשיתוף 'ויקימדיה' ישראל!

טקס מיוחד לסיכום המיזם ולהצגת הפריטים הנבחרים יתקיים בכנס השנתי, 2021!

מחכים לזיכרונות שלכם/ן!

לוח זמנים:
• את הפריט הנבחר יש לשלוח עד 1.7.2021
• את הפריט הנבחר (לאחר קבלת האישור) יש להעלות ל'מפת הארכיונים' עד אוקטובר 2021.

בברכה ובתודה
הוועדה להשתלמות מקצועית, האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע
מאי, 2021


לשאלות אפשר לפנות למייל: