ארכיון המדינה - נהלי עבודה

03/06/2021
לפניכם 9 מסמכים, שהינם נהלי עבודה של ארכיון המדינה. 
מסמכים אלה עוסקים בעקרונות חשיפה (יועמ"ש), סריקה, ביעור, הפקדה (מכיל גם הנחיות לרישום וסידור החומר) ו-4 מסמכים לניהול המידע במערכת ממוחשבת.

לתשומת לבכם!
בכל שאלה משפטית על המשתמשים החיצוניים לארכיון המדינה לפנות לייעוץ המשפטי בארגונים שלהם!