קול קורא - פרס בחקר הארכיונאות על שם פרופ' פ"א אלסברג לשנת תשפ"ב -2021

האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע מזמין בזאת הצעות והמלצות למועמדויות לפרס בחקר הארכיונאות על שם פרופ' פ"א אלסברג לשנת תשפ"ב - 2021

הפרס יחולק במסגרת הכנס השנתי של האיגוד הישראלי לארכיונאות ומידע שיתקיים ברבעון האחרון של 2021.

בהתאם למורשתו של פרופ' אלסברג הפרס יוענק לחוקר/ת שכתב/ה מחקר בתחומי הארכיונאות או בנושאים משיקים בתחום מדעי המידע העונים להגדרות המופיעות מטה ( אינם/ן חייבים/ות להיות חברי האיגוד).

העבודה הזוכה, בגרסה לפרסום, תופיע בפרסומי האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע. הזוכה זכאי/ת לפרסם את עבודתו/ה בכל במה אחרת.

זכאים להגיש מועמדות לפרס:
פרס לחוקר/ת – יכול/ה להגיש מועמדות מי שקיבל/ה תואר אקדמי -תואר שני ותואר שלשי על עובדת התזה (לאחר שעברה שיפוט), כמו כן חוקרים עצמאיים, בעלי תואר שני לפחות על עבודת מחקר בתחום הארכיונאות או תחומים משיקים כגון ספרנות, מידענות לימודי תרבות (בנושאים המפורטים בהנחיות).
העבודות יעברו שיפוט על ידי ועדת הפרס.

הנחיות להגשת המועמדות:
לפרס לחוקר/ת יוגשו עבודות תיאורטיות, כוללניות ו/או מקרי מבחן במתכונת של חיבוריים מחקריים: הצגת הנושא, שאלת או שאלות מחקר, ספרות מקצועית, דיון, סיכום ומסקנות.

להגשת מועמדות יש למלא טופס חוקר/ת (מצורף לעמוד זה)

העבודה תוגש עד לתאריך 15.10.21, ותשלח בדוא"ל לוועדת הפרס:
מאשה זולוטרבסקי בר : prasim@zmasha.mm.st
נוני ירון: haverot.aia@gmail.com

נושאים רלוונטיים למחקר בתחום מדע הארכיונאות, ובתחום מדעי המידע:
הערכת חומר ארכיוני
מטה דאטה ואיחזור מידע בארכיון
שירות והנגשה למשתמשים בארכיון
חקר משתמשי ארכיון
טיפול בחומר אור-קולי ארכיוני
דיגיטיזציה של חומר ארכיוני
ניהול רשומות מסורתיות ודיגיטליות
אתרי אינטרנט בשירות הארכיון
ארכיונים אישיים
ארכיונים עסקיים
חשיפת חומר ארכיוני וחופש המידע
שימור ושיקום של חומר ארכיוני
ארכיונים כסוכני חינוך, תרבות, זהות וכו'
ניהול סיכונים והתאוששות מאסון בעבודת הארכיון היבטים משפטיים ואתיים בעבודת הארכיון אתרי אינטרנט כחומר ארכיוני והטיפול בו