פעילות בין לאומית - 2019

08/09/2021
1. רשמים מכנס ארגון הגג הבינ"ל לארכיונים לקולנוע FIAF, אפריל 2019 - קישור
2. דו"ח ישיבת האביב של ועדת ההיגוי של ה-SPA, 2019 מאי 2019 - קישור
3. ICAA International Congress on Architectural Archives: Professional Experiences in a Cultural Diversity , ספטמבר 2019 - קישור
4. Conference ICA Adelaide, אוקטובר 2019 - קישור