פעילות בין לאומית - 2018

08/09/2021
1. ניהול ארכיונים ברשויות המקומיות - דו"ח סמינר, הארכיון הלאומי בקולומבו, סרי לנקה, ספטמבר  2018 - קישור
2. ועדת ההיגוי של חטיבת האיגודים המקצועיים SPA – ברלין, מאי 2018 - קישור